Dejstvo insulina

Danas u upotrebi možemo naći veliki broj insulina koji se koriste u različitim kombinacijama. Svaki od njih je sličan, ali poseduje i neke pojedinosti sebi svojstvene. Kako bi bolje razumeli delovanje insulina u telu i odredili potrebnu dozu, neophodno je da znamo neke detalje poput perioda dejstva, za šta je namenjen, kojoj vrsti pripada kao i kako da čuvamo insulin koji koristimo.

Pored podele na humane i analogne insuline, najčešća podela koju možemo sresti je na kratko-delujuće i dugo-delujuće insuline.

Kratko-delujući insulini

Ovo su insulini koji imaju brzo dejstvo (10-20 minuta od ubrizgavanja), kao i kratko dejstvo (3-5 časova) i koriste se pre ili nakon obroka kako bi pokrili dejstvo hrane na nivo šećera u krvi. Neki od kratko-delujućih insulina koji se koriste na našem tržištu su:

NovoRapid

novorapid

 • Dejstvo počinje 15 minuta nakon ubrizgavanja
 • Najjače dejstvo ima od 1-3 časa i prestaje sa dejstvom 3-5 časova nakon ubrizgavanja
 • Čuva se u frižideru na temperaturi od 2-8°C, kada se otvori tada se može  koristiti 28 dana i čuva se na sobnoj temperaturi
 • Koristi se u kombinaciji sa dugo-delujućim insulinima kako bi pokrili period kada NovoRapid ne deluje

Actrapid

 • Ubrizgava se 30 minuta pre obrokaActrapid
 • Uobičajena doza ovog insulina je 0,3 jed/kg – 1 jed/kg telesne mase
 • Počinje sa dejstvom od 30 do 60 minuta nakon ubrizgavanja
 • Najjače dejstvo ima 2-4 časa, a ukupno do 8 časova nakon ubrizgavanja
 • Čuva se na temperaturi od 2-8°C, nakon otvaranja na sobnoj temperaturi 28 dana
 • Koristi se u kombinaciji sa dugo-delujućim insulinima kako bi pokrili period noći kada Actrapid ne deluje

Humalog

 • Ubrizgava se 15 minuta pre obroka ili neposredno pre obrokahumalog
 • Počinje sa dejstvom nakon 15 minuta nakon ubrizgavanja
 • Najjače dejstvo 1 čas i deluje od 2-4 časa nakon ubrizgavanja
 • Čuva se u frižideru, nakon otvaranja 28 dana na sobnoj temperaturi
 • Koristi se u kombinaciji sa dugo-delujućim insulinom kako bi pokrili period u kome Humalog ne deluje

NovoLog

 • Ubrizgava se neposredno pre obroka ili nakon obrokanovolog-flexpen
 • Počinje sa dejstvom 5-10 minuta nakon ubrizgavanja
 • Najjače dejstvo ima 1-3 časa i deluje od 3-5 časova nakon ubrizgavanja
 • Čuva se u frižideru i nakon otvaranja 28 dana na sobnoj temperaturi
 • Uglavnom se koristi u kombinaciji sa dugo-delujućim insulinima kako bi pokrili period u kome NovoLog završava dejstvo

Apidra

 • Uobičajena preporučena doza je od 0,5jed/kg- 1 jed/kg telesne mase
 • Počinje sa dejstvom 15 minuta nakon ubrizgavanjaapidrapen
 • Najjče dejstvo ima 1 čas i deluje 2-4 časa nakon ubrizgavanja
 • Čuvati u frižideru i prilikom upotrebe ne na temperaturi višoj od 37°C
 • Koristi se uglavnom u kombinaciji sa dugo-delujućim insulinima kako bi pokrili period kada Apidra nema dejstvo

Dugo-delujući insulini

Ovo su insulini koji imaju sporije dejstvo (1 čas nakon  ubrizgavanja), kao i duže dejstvo (24 časa i duže) i koriste se jednom ili dva puta dnevno, u zavisnosti od dogovora sa doktorom kako bi insulinom pokrili period noći kao i periode kada kratko-delujući insulini prestanu sa dejstvom. Neki od dugo-delujućih insulina koji se koriste na našem tržištu su:

Lantus

 • Preporučuje se odraslima i deci starijoj od 6 godinalantus
 • Ubrizgava se jednom ili dva puta dnevno, ujutru ili uveče i ima period dejstva od 24 časa
 • Korsti se u terapiji dijabetesa tip 2
 • Kod dijabetesa tip 1 ide u kombinaciji sa kratko-delujućim insulinima i pokriva noć i period između obroka
 • Čuvati na temperaturi od 2-8°C i ne zamrzavati, nakon upotrebe na sobnoj temperaturi 28 dana

Levemir

 • Preporučuje se odraslima i deci starijoj od 2 godinelevemir_0
 • Insulin sa periodom dejstva do 24 časa
 • Ubrizgava se jednom ili dva puta dnevno u zavisnosti od prepisane terapije (ujutru i uveče)
 • Čuvati na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati
 • Nakon upotrebe može se čuvati 42 dana na sobnoj temperaturi

Insulatard

 • Ubrizgava se jednom ili dva puta dnevno u zavisnosti od prepisane terapijeInsulatard
 • Počinje sa dejstvom 90 minuta i traje do 10 časova nakon ubrizgavanja
 • Preporučena dnevna doza je od 0,3jed/kg-1jed/kg telesne mase
 • Koristi se uglavnom u kombinaciji sa Actrapidom koji deluje u toku dana jer ima duže dejstvo od ostalih kratko-delujućih insulina
 • Čuvati na temperaturi od 2-8°C i nakon upotrebe 6 nedelja na temperaturi do 30°C

Toujeo

 • Insulin koji sadrži 3 puta više insulina u 1ml nego standardni insulinitoujeo
 • Nije preporučen za korišćenje kod dece
 • Ubrizgava se jednom dnevno (ujutru ili uveče)
 • Dejstvo je duže od 24 časa

Tresiba

 • Nov insulin koji je u tek u početku korišćenja na našim prostorima
 • Proizvodi se u dve koncetracije insulina, jedna je standardna u kojoj sadrži
  standardnu količinu insulina u 1 ml i on je odobren za korišćene deci, druga
  je koncetrovanija u kojoj sadrži duplo više insulina u 1 ml i nije preporučen
  osoba mlađim od 18 godinatresiba
 • Dejstvo duže od 24 časa i daje fleksibilnost jer je moguće vreme ubrizgavanja pomeriti za 8 časova u odnosu na prethodni dan
 • Ubrizgava se jednom dnevno (ujutru ili uveće)

NovoMix30

 • Pripada posebnoj vrsti mešanih insulinanovomix
 • Sadži 30% kratko-delujućeg insulina koji deluje od 10-20 minuta i deluje 3-5 časova nakon ubrizgavanja, i 70% dugo-delujućeg insulina
 • Omogućava brzo delovanje insulina prećeno produženim dejstvom tokom dana
 • Čuvati na temperaturi od 2-8°C i nakon otvaranja 28 dana na sobnoj temperaturi
 • Postoji i u kombinaciji 70% kratko-delujući i 30% dugo-delujući

Pin It on Pinterest

Share This