Faza „Medenog Meseca“

Faza „medenog meseca“ kod osoba sa dijabetsom tip 1 predstavlja period ubzo nakon otkrivanja dijabetesa u kome beta ćelije proizvode određenu količinu insulinu, i predstavlja poslednji trzaj pankreasa pre potpunog odumiranja i prestanka lučenja insulina. Ova faza, žalost, ne pokazuje da je dijabetes prošao ili je izlečen.

Do dijabetesa tip 1 dolazi jer telo samo, iz nepoznatog razloga počinje da uništava beta ćelije koje se nalaze u pankreasu. To dovodi do potrebe za ubrizgavanem insulina imitiranjem rada pankreasa, kako bi se nivo šećera u krvi održao u normali. U početku korišćenja insulina, pankreas je pod manjim pritiskom za proizvodnjom insulina i u ovom periodu stimuliše pankreas da proizvodi iz preostalih beta ćelija (ukoliko ih ima) insulin. Ipak, nakon nekog vremena dolazi do potpunog uništavanja preostalih ćelija, i ova faza se završava kada pankreas u potpunosti prestane da proizvodi insulin.

Tokom „medenog meseca“ je dosta lakše kontrolisati glikemije, a nekada dođe i do situacije da nije potrebno ubrizgavati insulin određeni period vremena. Potrebno je tada biti oprezan kako ne bi došlo do velikih i teških hipoglikemija koje mogu biti opasne.

Ne može se tačno odrediti koliko ova faza traje, ali to zavisi od nivoa istrošenosti i uništenosti beta ćelija pankreasa. Nekada traje, nekoliko dana, meseci, a postoje situacije u kojima traje i duže. Nije moguće da se ova faza ponovi nakon nekoliko godina staža sa dijabetesom, jer su tada beta ćelije uveliko prestale sa svojim radom.

Moja faza „medenog meseca“ je jako kratko trajala, svega 7 dana tokom kojih sam doze insulina smanjio na minimum i bilo je zaista lako kontrolisati glikemije tokom tog vremena. Ipak, sve ovo brzo prođe i pred svima ostaje ceo život sa dijabetesom i ubrizgavanjem insulina.

Prepoznavanje ove faze je bitno za novootkrivene osobe sa dijabetesom, kako bi na vreme reagovali i znali da se čuvaju od hipoglikemija.

Pin It on Pinterest

Share This