Novi pravilnik o medicinsko – tehničkim pomagalima je objavljen u Službenom glasniku, 8. marta tekuće godine. Ovaj pravilnik donosi neke novine koje se ogledaju u promeni broja trakica i iglica koje određene grupe osoba sa dijabetesom mogu ostvariti na osnou zdravstenog osiguranja.

Uvođenjem ovog pravilnika došlo je do velike konfuzije u zdravstvenom sistemu, i potreban je određeni vremenski period kako bi se medicinski radnici i pacijenti navikli na njega. Zato ovog meseca kada odete da prepišete svoj potrošni materijal koji Vam sleduje, ne bi bilo loše da se informišete čitanjem „Službenog glasnika br.19“. Deo iz ovog glasnika, vezanog za dijabetes, možete pročitati ovde. Ovaj dokument možete oštampati za svaki slučaj i poneti sa sobom kada sledeći put budete krenuli kod doktora, kako ne bi došlo do problema.

Iglice za pen špric

 

Osigurano lice obolelo od Diabetes Melitiusa koje koristi insulin prepisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom prema broju dnevnih doza ima pravo na:

  • 30 komada mesečno ukoliko insulin ubrizgava 1 ili 2 puta dnevno
  • 60 komada mesečno ukoliko insulin ubrizgava 3 ili 4 puta dnevno, i prepisuje se za period od 3 meseca

Ono što je bitno napomenuti je da iglice za pen prepisuje izabrani lekar!

Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

 

  • Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od Diabetes Melitiusa ima pravo na 50 komada za period od 3 meseca bez obzira na broj dnevnih doza insulina.
  • Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od Diabetes Melitiusa na inteziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (4 ili više dnevnih doza insulina) ili na terapiji insulinskom pumpom ima pravo na 50 komada za period od 6 meseci

Ono što je bitno napomenuti je da iglice za pen prepisuje izabrani lekar!

Test trake za aparat za merenje šećera u krvi

 

Osigurano lice obolelo od Diabetes Melitiusa koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta do 18 godina života:

  • do 4 doze insulina dnevno ima pravo na 100 test traka mesečno i 100 lanceta ili do 20 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca
  • 4 i više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi ima pravo na 150 traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Osigurano lice obolelo od Diabetes Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme moddy ili tip II) imaju prao na 50 test traka mesečno.

Trudnice na insulinskoj terapiji, bez obzira na broj doza insulina, imaju pravo na 150 test traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca.

Osigurano lice obolelo od Diabetes Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta preko 18 godina života:

  • do 4 doze insulina ima pravo na 50 traka za period od 3 meseca
  • 4 i više doze insulina, ili na insulinskoj pumpi imaju pravo na 100 traka mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Spoljna portabilna insulinska pumpa

 

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I, lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena 3 nalaza HbA1C koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije ( priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h ) ili manifestne nefropatije ( priložen nalaz UAE veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemiju o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

Osigurano lice ženskog pola, obolelo od D. Mellitusa tip I lečeno inteziviranom konvencionalnom terapijom insulinom koje ima lošu glikoregulaciju u periodu od 6 meseci, uz dva priložena nalaza HbA1C koji mora biti veći ili jednak 7% u prekoncepcijskom periodu i za vreme trudnoće, uz priložen nalaz specijaliste ginekologije, ako postoje uslovi za dugotrajnu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

Osigurano lice do 18 godina života na inteziviranoj insulinskoj terapiji, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena 3 nalaza HbA1C koji su veći od 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko – tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest ili ponaljajuće ketoacidoze.

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

 

Osigurano lice koje koristi spoljnu insulinsku portabilnu pumpu ima pravo na:

  • 10 komada katetera mesečno
  • 10 komada špriceva mesečno

Potrošni materijalizdaje se na šestomesečnom nivou.

Osobe koje su već u prethodnom periodu prošle komisiju za pomagala, nije potrebno da ponovo idu na tu komisiju.

 

Pin It on Pinterest

Share This