Šta je zapravo Freestyle Libre

Glavna parola kojom se vodi Abbott, proizvođač Freestyle Libre-a je:

Zašto se bockati kada možeš skenirati?

Do sada, uz korišćenje standardnih merača glikemije bilo je potrebno bockati se dosta puta tokom dana kako bi znali kretanje glikemije. Za tako nešto je potrebno i više od 6 merenja, što pored velikih finansijskih izdataka ostavlja i velike posledice na koži i vrhovima prstiju.

Freestyle Libre je jedan od pionira nove tehnologije koja meri glikemiju iz međustanične tečnosti koja se nalazi u međuprostoru mišića i kože. Ova tehnologija se u svakom aspektu unapređuje sve više, tako da je razlika između merenja glikemije iz krvi i međustanične tečnosti zanemarljiva i smanjena u prihvatljive okvire.

Princip rada Libre-a je jako jednostavan i sastoji se od dva dela: Čitača i Senzora. Senzor se postavlja na spoljni deo nadlaktice i jednostavnim prelaskom čitačem preko njega očitava vrednosti i ispisuje ih na ekranu praveći grafik kretanja glikemija od prethodnog očitavanja.

-Čitač123

Čitač je uređaj veličine manjeg mobilnog telefona koji ima ekran osetljiv na dodir i na kome se očitavaju podaci prikupljeni sa senzora. Najbitniji podaci koje se na njemu se prikazuju prilikom očitavanja su trenutna glikemija i grafik koji pokazuje kretanje glikemija od poslednjeg očitavanja. Memorija uređaja iznosi 90 dana i na njemu je moguće meriti glikemije pomoću tračica(Freestyle Optimum trake odgovaraju i mogu se naći u Hrvatskoj ali ne i u Srbiji).

Senzor

 

Senzor na sredini ima tanku i kratku nit koja ide pod kožu za skuplanje uzorka međustanične tečnosti i flasterom se lepi za kožu, Medicalexpouglavnom na zadnji deo nadlaktice. Na svakih minut senzor meri glikemiju i čuva je 8 časova koliko mi je memorija. Za tih 8 časova je potrebno jednom očitati čitačem preko senzora kako ne bi došlo do gubljenja podataka o glikemijama. Senzor je NFC tehnologijom povezan sa čitačem i na taj način razmenjuju podatke o glikemijama.

Na youtube-u postoji veliki broj video snimaka na kojima je detaljno objašnjen način aplikacije senzora kao i ukratko objašnjeno funkcionisanje ovog uređaja. Neki od video snimaka su:

 

 

Saznajte više o tome kako doći do Libre-a pritiskom na dugme ispod

Pin It on Pinterest

Share This