Svi znamo od prvog dana otkrivanja dijabetesa da je fizička aktivnost, pored odgovarajuće ishrane i preciznog doziranja insulina, jedan od glavnih faktora dobre kontrole dijabetesa. Međutim, konstantnoj fizičkoj aktivnosti ukoliko imate dijabetes je neophodno prići znatno opreznije i promišljenije kako bi glikemiju održali u normali.

Kako fizička aktivnost utiče na glikemiju?

Fizička aktivnost u velikoj meri utiče na snižavanje glikemije, tako što povećava insulinsku osetljivost tela mobilišući transportere glukoze u mišićnim ćelijama. To znači da ukoliko vežbate konstatntno, bar 5 dana u nedelji, potreba za insulinom će biti manja jer će se insulin efikasnije iskoristiti.

Takođe, značaj fizičke aktivnosti je dokazan i tvrdnjama da se osobe sa dijabetesom koje imaju konstantnu fizičku aktivnost bolje nose sa periodima visokih glikemija. Pored toga, iz iskustva je uočeno da osobe sa dijabetesom koje redovno vežbaju, više vode računa o svom dijabetesu i ishrani.

Jedna od najvećih koristi je to što osobe sa dijabetesom koje češto vežbaju imaju manju potrebu za prevelikim i preteranim unosom hrane. To dovodi do lakšeg održavanja odgovarajuće telesne mase i povećanju mišićne, što direktno vodi do većeg iskorišćenja kako svog(kod dijabetesa tip 2), tako i ubrizganog insulina(kod dijabetesa tip 1). Osetljivost tela na insulin zavisi od količine masnih naslaga, posebno onog u predelu stomaka. Što manje masnih naslaga imate, to će biti veća osetljivost tela na insulin.

Kako uskladiti fizičku aktivnost sa ostalim aktivnostima koje donosi dijabetes?

Velika zabluda koja vlada kod većine osoba sa dijabetesom je da fizička aktivnost uvek snižava glikemiju. Kako bi se fizička aktivnost što efikasnije i sigurnije sprovodila, potrebno je voditi računa o nekoliko bitnih detalja kao što su:

  • Doza insulina mora biti odgovarajuća
  • Potrebno je proveriti glikemiju pre fizičke aktivnosti
  • Glikemija pre vežbanja ne sme biti visoka, ali ni niska
  • Za one koji imaju problem sa sindromom zore, fizička aktivnost ne bi trebala da se sprovodi 3 sata nakon buđenja

Kratke i intezivnija vežbanja poput dizanja tegova, trčanje ili tenis izazivaju određeni stres za telo, a reakcija tela je ispuštanje kontraregulatornih hormona koji signaliziraju jetri da ispusti glukozu u krvotok.

Zato je kod dijabetesa bitno da se “ne trči sprint, već maraton”.

Nije preporučljivo vežbati ukoliko je glikemija viša od 11 mmol/l, jer ovakva povišena glikemija može rasti još više u toku same fizičke aktivnosti. Ovaj rast će biti manji, ukoliko ubrizgate insulin pre same fizičke aktivnosti, ali u toj situaciji postoji velika opasnost od hipoglikemije koja nakon toga može uslediti.

Još jedna od mogućih pojava tokom i nakon fizičke aktivnosti je hipoglikemija. Ona se može ispoljiti kao reakcija na neodgovarajuću, tj. veću dozu insululina od potrebne. Kako bi sprečili pojavu opasne hipoglikemije, najbolje je uzeti tablete dekstroze koja predstavlja prost šećer i čije dejstvo počinje 2 do 3 minuta nakon uzimanja, a prestaje nakon 45 minuta. To je sasvim dovoljno vreme da glikemiju tokom fizičke aktivnosti održite u normali bez straha od hipoglikemije.

Uticaj 1g glukoze(dekstroze) na glikemiju u odnosu na telesnu masu je dat u tabeli ispod, i predstavlja jako tačan podatak koji se može testirati češćim merenjem glikemije ili kontinuiranime meračem glikemije.

                            Telesna težina (kg)                                                    Povećanje glikemije od 1g glukoze(dekstroze) (mmol/l)

16                                                                                               1,11
32                                                                                               0,56
48                                                                                               0,39
64                                                                                               0,28
80                                                                                               0,22
95                                                                                               0,18
111                                                                                              0,17
128                                                                                              0,14
143                                                                                             0,12
Preuzeto sa www.nainzulinu.com

Fizičke aktivnosti koje traju duže do 60 minuta, je bolje pokriti određenim sporodelujućim ugljenim hidratom, poput voća, kolača ili parčetom hleba. Ove namirnice će početi da podižu glikemiju nakon 10 minuta i nastaviti sa dejstvom do 3 sata.

Na primer, kada idem na trčanje ili vožnju bicikle koji traju oko 60 minuta glikemiju i moguću hipoglikemiju regulišem tableticama dekstroze prema tabeli koja se nalazi iznad. Ali, kada idem na dužu turu biciklom, koja traje nekada i po 3 sata, obavezno pojedem bananu ili kolač koji će lakše održavati glikemiju tokom celokupne vožnje.

Ono što je jako bitno da uvek vodite računa o zdravlju svojih stopala, koristeći kvalitetnu obuću i uz redovnu kontrolu stopala na bilo kakve promene kad god se za to ukaže prilika. Svaka promena ili povreda na stopalu, se mora na vreme srediti i ukloniti, kako ne bi proizvela dalje komplikacije u vođenju dijabetesa.    

Za sam kraj, ono što je bitno je da sebi nađete onu fizičku aktivnost koja Vam najviše odgovara bilo da je to odbojka, košarka, fudbal, trčanje, dizanje tegova, šetnja, vožnja bicikla, ili tenis,… Kada nađete onu koja Vam najviše odgovara, ono što je potrebno je da pratite i regulišete svoje glikemije za vreme fizičke aktivnosti i prihvatite je kao način života. Ono što možete dobiti od svega je manji stres, bolja regulacija glikemije, lakše održavanje telesne mase i bolje sveukupno zdravlje. Nije malo, zar ne?

Pin It on Pinterest

Share This