Analogni insulin

ubrizgavanjeAnalogni insulin je vrsta insulina koja se proizvodi u laboratoriji, genetski izmenjen kako bi imao brže ili ravnomernije delovanje u ljudskom telu. On donosi velike prednosti u kontroli dijabetesa i glikemija. Analogni insulin dostupan je osoba sa dijabetesom od početka 21. veka.

 

Analogni insulin je dostupan kao brzodelujući, dugodelujući i pomešani oblik ova dva. Neki od tih insulina su:

  • Brzodelujući: Humalog, Novo Rapid
  • Dugodelujući: Lantus, Levemir, Tresiba
  • Pomešani oblik: Humalog Mix 25, Humalog Mix 30, NovoMix 30

Pomešani oblik su insulini koji sadrže brzodelujući i dugodelujući insulin u određenom odnosu. Na primer, Humalog Mix 30 sadrži 30% brzodelujućeg i 70% dugodelujućeg insulina.

Kojom brzinom deluju analogni insulini?

Brzodelujući analogni insulini počinju sa delovanjem odmah nakon ubrizgavanja i najveće dejstvo imaju u prvom satu od ubrizgavanja. Dejstvo insulina je ograničeno do 4 sata nakon ubrizgavanja. analogni insulin delovanje

Dugodelujući analogni insulin počinje sa delovanjem do 2 sata nakon ubrizgavanja. Njegov period delovanja od ubrizgavanja je dugodelujući analogno24 časa i dizajniran je tako da deluje konstantno tokom perioda dejstva. Može se ubrizgavati jednom ili dva puta dnevno u zavisnosti od toga kako je endokrinolog prepisao i kako to odgovara osobi koja ga koristi.

Ove dve vrste insulina sa koriste u kombinaciji tako što brzodelujući pokriva skok glikemije prouzrokovan obrokom dok dugodelujući deluje u periodu u kome brzodelujući završava svoje dejstvo i tokom noći održava glikemiju.

 

Prednosti korišćenja analognih insulina

Glavna prednost korišćenja analognih insulina se ogleda u jednostavnijoj kontroli i vođenju bolesti kod osoba sa dijabetesom.

Trenutno dejstvo brzodelujućeg analognog insulina otklanja trenutni skok glikemije nakon obroka i samim tim olakšava mogućnost da se insulin ubrizga neposredno pred obrok ili nakon obroka.

Dugodelujući analogni insulin svojim konstantnim dejstvom daje sigurnost osobama sa dijabetesom lakšim predviđanjem delovanja i manjim brojem noćnih hipoglikemija

Kritike vezane za analogne insuline

Kako su analogni insulini relativno novi u korišćenju, prvi analogni insulin pod nazivom Humalog proizvela je Eli Lilly farmaceutska kuća a većina ostalih analognih insulina je preizvedena početkom 2000ih godina, postoji veliki broj manje ili više ispitanih kritika.

Glavna kritika se odnosi na cenu analognih insulina u odnosu na humane. Analogni insulini imaju duplo veću cenu i time u velikoj meri opterećuju zdravstveni fond i budžet osoba sa dijabetesom koji ga koriste.

 

Pin It on Pinterest

Share This