C-peptid analiza

C-peptid analiza se koristi kako bi se izmerio nivo ovog peptida u krvi koji se u krvi može naći u istoj količini kao i insulin, jer su insulin i C-peptid spojeni kada ih proizvede pankreas. Tako da nivo C-peptida u krvi može pokazati koju količinu insulina proizvodi opankreas. C-peptid ne utiče na nivo šećera u krvi kao insulin, već je propratno jedinjenje uz insulin sa drugom funkcijom.

Ova analiza se može izvršiti kada je dijabetes tek otkriven i nije jasno da li se radi o tipu 1 ili tipu 2 dijabetesa. Kod dijabetesa tip 1 kada pankreas ne proizvodi insulin, nivo C-peptida je nizak. Dok kod osobe sa dijabetesom tip 2, nivo je malo niži od normale ili čak viš

C-peptid analiza takođe može pomoči u otkrivanju uzroka hipoglikemije, kao i otkrivanja tumora na pankreasu (insulinoma). Pošto veštački insulini ne sadrže C-peptid, osoba sa niskim nivoom šećera u krvi prouzrokovane velikom dozom insulina, imaće nizak nivo C-peptida ali visok nivo insulina u krvi. Kod insulinome, tumora na pankreasu, u krvi se može naći veliki nivo C-peptida, ali takođe i insulina.

Razlozi merenja C-peptida?

  • kako bi se otkrilo da li se radi  o dijabetesu tip1 i tip 2 kod osobe sa dijabetesom
  • da bi se otkrio uzrok hipoglikemija
  • da bi utvrdili da li je došlo do insulinske rezistencije
  • da bi se izmerila proizvodnja insulina nakon ostranjivanja tumora na pankreasu

Pre izvođenja testa uglavnom je potrebno ne unositi tečnosti ili hranu 8-12 časova pre testa. Insulin i oralna terapija za snižavanje nivoa šećera u krvi mogu poremetiti ovaj rezultat, pa je uglavnom poželljno uz savet sa doktorom ne uzimati terapiju.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This