Jedno od najčešćih oboljenja koje nam donosi savremeni način života svakako je dijabetes. Razlozi za nastanak ovog oboljenja su različiti: od naslednih faktora,preko neredovne ishrane do nagomilanog stresa. Nažalost, od ove bolesti oboljeva i mlada populacija u sve većem broju.

Većina ljudi kada sazna da boluje od dijabetesa mahom pada u depresiju i čitavu situaciju shvata na vrlo tragičan način, smatrajući da neće moći da živi nakon ovog saznanja.

Međutim, istina je zapravo drugačija. Korigovanjem načina ishrane i života uopšte, te uzimanjem odgovarajuće terapije, dijabetes se može držati pod kontrolom i sa ovom bolešću se može živeti dugo, bez nekih naručitih problema. Najvažnija je disciplina i redovno kontrolisanje nivoa glikemije.

Postoje dve vrste dijabetesa, i to:

  • Diabetes melitius tip 1

  • Diabetes melitius tip 2.

Za dijabetes tip 1 je karakteristično da se javlja u ranom detinjstvu ili pubertetu. Što se uzroka nastanka tiče, uglavnom je u pitanju nasledni faktor, mada se može desiti da ga izazove neka jača infekcija. Nažalost do sada je utvrđeno da se ovaj tip dijabetesa teško leči, a jedina do sada priznata terapija je inekcija insulina. Naravno, presudna je i odgovarajuća ishrana i neverovatno važna fizička aktivnost kod mladih ljudi: Svaki vid konstante fizičke aktivnosti u vidu hodanja, trčanja ili bavljenja bilo kojim sportom je od velikog značaja za održavanje kontrole.

Kod dijabetesa tip 2 je karakteristično da se u većini slučajeva javlja kao posledica nagomilanog stresa i to uglavnom u četvrtoj i petoj deceniji života. Neretko se događa da stres bude samo okidač, kome prethodi neredovna ishrana, ali i gojaznost. Ovaj tip dijabetesa se u većini slučajeva može držati pod kontrolom odgovarajućim lekovima i promenom načina ishrane i života uopšte. Fizička aktivnost kod ovog tipa dijabetesa je takođe od velikog značaja. Pošto se uglavnom javlja kod starijih osoba, neophodno je uskladiti fizičku aktivnost sa mogućnostima i sposobnošću. Svakodnevna šetnja je preporučljiva.

Pored ova dva tipa dijabetesa, postoji još nekoliko vrsta. Jedan od njih je ,,Gestacioni dijabetes“ koji se javlja tokom trudnoće. On je u većini slučajeva prolazan, odnosno završava se nakon porođaja. Kod mnogih trudnica koje su u trudnoći obolele od dijabetesa, kasnije se javi dijabetes tip 2. Prema statistici, ovaj vid dijabetesa se javlja kod 2-5% trudnica, a trudnoća se u tom slučaju smatra visokorizičnom, pa su neophodne dodatne redovne kontrole, koje se obavljaju po preporuci lekara koji vodi trudnoću.

Uzroci retkih tipova dijabetesa, koji ne spadaju ni u jednu od navedenih vrsta mogu biti različiti: hemikalije ili lekovi koje osoba unosi u organizam, a koji poremete funkcionisanje pojedinih organa, različiti hormonalni poremećaji, oboljenja pankreasa, različiti genetički efekti…

Kako biste sprečili potencijalno oboljevanje, preporučljivo je voditi računa o ishrani na prvom mestu.

To podrazumeva da unosite optimalne količine hranljivih sastojaka, vodite računa o poželjnoj telesnoj težini, uvedete fizičku aktivnost kao jednu od obaveza. Naravno, sve to lepo zvuči, samo treba primenjivati. Ne zaboravite da pored telesne higijene, brinete i o onoj drugoj, mentalnoj.

Pin It on Pinterest

Share This