Poseta endokrinologu koja se ne isplanira precizno može naneti više štete nego koristi ukoliko za tih 15 minuta, koliko prosečno traje pregled, ne uspemo da iskažemo sve što nam se dešavalo u prethodnih nekoliko meseci od poslednjeg pregleda. Veći deo vremena provedemo davajući osnovne podatke o tome kakav je nalaz hemoglobina i unošenja podataka u izveštaj, što nam ostavi svega 5 do 10 minuta za sumiranje svake poteškoće i nedoumice vezane za regulisanje glikemije. Iz tog razloga je ključno pregledu pristupiti temeljno i organizovano, kako bi se vreme najefikasnije iskoristilo.

Prethodnom pripremom pojedinosti koje bi voleli da podelimo sa doktorom, pregled možemo učiniti uspešnijim. Priprema za pregled kod endokrinologa je slična pripremi jako bitnog sastanka. Potrebno je zapisati i skicirati teme koje bi voleli da se vode tokom pregleda i pitanja koja biste postavili, poneti dnevnik glikemija I sve neophodne analize koje ste prethodno uradili a tiču se dijabetesa. I na kraju svega, ne zaboraviti nešto od toga.

Nekoliko dana pre pregleda je poželjno uraditi analize krvi i glikoziliranog hemoglobina(HbA1C) kako bi na pregled došli spremni, i kako bi doktor imao na osnovu čega da proceni stanje dijabetesa od prethodne posete. Pravljenje kopija ovih analiza je poželjno ukoliko doktor poželi da ih ostavi u evidenciji, kako bi Vama ostala jedna kopija kojom ćete moći da se podsetite svog rezultata u budućnosti. Barem jednom godišnje, poželjno je uraditi godišnji pregled koji se sastoji od pregleda vida, zuba i analize proteina iz bubrega koji pokazuje da li postoje oštećenja I promene na bubrezima.

Vođenje dnevnika glikemija je jedan od najdosadnijih, ali i najpraktičnijih načina da se prati stanje glikemija u odnosu na uzetu dozu insulina ili leka. U njemu možemo videti uočljive obrasce kretanja glikemija, šta uzrokuje skok a šta pad, da li se to dešava u određenom delu dana kao i kako fizička aktivnost deluje na glikemiju? Najbolje bi bilo u dnevniku glikemija obeližiti neku situaciju koja je bila nejasna radi lakšeg pronalaska, i to pokazati doktoru kako bi dao adekvatan savet ili terapiju za njegovo prevazilaženje. Ipak, moramo biti svesni vremenskog trajanja pregleda kao i toga da doktori baš zbog toga često nisu u mogućnosti da pregledaju toliki broj izmerenih glikemija.

Ukoliko postoji neki problem ili briga vezana za dijabetes i komplikacije koje on može prouzrokovati, bilo bi dobro podeliti to sa doktorom kako bi dobili adekvatan savet šta raditi i kome se obratiti dalje, što može biti od velike koristi. Osećajte se slobodno da pitate šta god Vas zanima, jer znanje o dijabetesu koje imamo mi koji živimo sa dijabetesom je bitno za rešavanje svakodnevnih izazova koje život sa dijabetesom nosi. Što više korisnih pitanja postavite, više odgovora ćete dobiti što Vam samo može koristiti u svakodnevici sa dijabetesom.

Najbitnija pitanja koja možete postaviti kako bi Vam doktor dao profesionalno mišljenje u vezi kontrole dijabetesa su:

  • Šta mislite o mojim laboratorijskim nalazima?
  • Na šta da se fokusiram kako bih poboljšao glikemije?

I na kraju,

  • Kakva mi je kontrola, da li je zadovoljavajuća?

Na kraju, ukoliko je potreban dodatak za komisiju koja zaseda za trakice ili neki od papira za birokratske procedure prepisivanja pomoćnih sredstava, poželjno je podsetiti doktora da to uvrsti na izveštaj.

U proseku godišnje doktora posetimo tri puta po 15 minuta što znači da preostalih 525 555 minuta provedemo sami sa svojim dijabetesom uz praćenje saveta koje smo čuli tokom pregleda. DIjabetes je takva vrsta bolesti u kojoj sami sebi predstavljamo najboljeg doktora, dok je endokrinolog naš asistent koji savetima i uvođenjem ispravne terapije pomaže da se celokupna kontrola lakše i bolje sprovodi. Zato je bitno između pregleda pratiti savete i sam uočavati I rešavati probleme koji se mogu pojaviti.

Neke od stvari koje je potrebno raditi između pregleda su:

  • Praćenje instrukcija I smernica koje je doktor dao
  • Biti aktivan I jesti zdravo u skladu sa dijetom
  • Proveravati glikemiju I beležiti je u dnevnik
  • Raditi neophodne analize I preglede kada god je to potrebno

Pin It on Pinterest

Share This