Roche se udružuje sa još dve kompanije koje proizvode medicinsku tehnologiju, kako bi razvila automatski sistem za ubruzgavanje insulina poznatiiji i kao “veštački pankreas”.

Swiss pharma(Roche) će raditi sa Senseonic-om, proizođačem kontinuiranog merača glikemije, i “TypeZero Techologies”, kreatorom algoritma za personalizovanu diabetes kontrolu. Cilj je da se razvije dugoročni, zatvoreni sistem ubrizgavanje insulina koji reaguje na visoke vrednosti glikemije kod osoba sa dijabetesom.

Jedini sličan sistem razvijen do sada je Medtronic-ov MiniMed 670G koji se satji od tri komponente:

  1. Kontinuriranog merača glikemije u obliku senzora koji se nalazi na površini kože
  2. Insulinske pumpe zakačene za telo i
  3. Infuzinog flastera sa kateterom koji prenosi insulin iz pumpe


Iako sistem automatski ubrizgava insulin u zavisnosti od vrednosti glikemije ipak spada u hibridni, jer korisnik mora ubrizgavati dodatan insulin koji pokriva obroke.
Ovo partnerstvo će kombinovati Senseonic-ov Eversense kontinuirani merač glikemije, TypeZero InControl algoritam i Roche Accu-Check Insight insulinsku pumpu.

Eversence kontinuirani merač glikemije predstavlja mali senzor koji se postavlja ispod kože i šalje podatke o izmerenim glikemijama na spoljašnji senzor, koji šalje podatke na spoljašnji uređaj i može se koristiti 90 dana.

TypeZero algoritam bi trebao da bude ono što nedostaje MiniMed 670G sistemu, a to je da sam ubrizgava dozu insulina u zavisnosti od podataka koje dobija od senzora i insulinske pumpe.

“Dugo je naš cilj bio da obezbedimo sistem veštačkog pankreasa osobama sa dijabetesom što pre, i naše partnerstvo sa pionirima industrije poput Senseonics-a i Roche.-a nam tako nešto omogućavaju” –  kaže Čad Rodžers, direktor TypeZero-a.

Roche-ov doprinos svemu ovome je velika finansijska sredstva koje može ponuditi kako bi se celokupan sistem veštačkog panreasa što pre doneo na tržište.

Ovakve vesti iako deluju daleko, i za ljude našem regionu nemoguće, daju nadu da tehnologija u budućnosti  može pomoći i olakšati svakodnevicu velikom broju osoba sa dijabetesom. Ovakvi sistemi su nešto što me raduje jer se ostvaruju, za razliku od velikog broja priča o istraživanjima koja se bave izlečenjem dijabetesa a ne donose ništa novo već godinama.

Pin It on Pinterest

Share This