Da li Vam se ikada dogodilo da ste se ujutru probudili sa hiperglikemijom za koju nikako niste uspevali da nađete opravdanje? Velika je verovatnoća da nije u pitanju bila hrana koju ste pojeli za večeru, doza koju ste ubrizgali uglavnom daje dobar rezultat, čak i nemate problem sa fenomenom zore. Ako ste se pitali šta bi to moglo biti, što takođe može dovesti do jutarnje hiperglikemije, verovatno je u pitanju Somodžijev efekat.

Šta je to Somodžijev efekat?

 

On predstavlja tendenciju organizma da reaguje na hipoglikemiju, lučenjem hormona koji zatim izazivaju hiperglikemiju. Zapravo, nekada kada dođe do hipoglikemije i mi to ne primetimo(uglavnom tokom noći), organizam započinje lučenje kontraregulatornih hormona poput glukagona i epinefrina. Ovi hormoni podstiču jetru da svoju rezervu glikogena pretvori u glukozu, kako bi se hipoglikemija sanirala.

Ovo je normalan proces koji se događa u telu svake osobe, gde jetra upravo ovim hormonima u saradnji sa insulinom iz pankreasa reguliše glikemiju i ne dozvoljava pad, kao ni skok iste. Kako pankreas kod osoba sa dijabetesom ne proizvodi insulin ili ne proizvodi dovoljnu količinu i kvalitet insulina, upravo ovi hormoni dovode do hiperglikemije.

Somodžijev efekat se može pojaviti samo kod dijabetesa tip 1, i nekada ga je jako teško razlikovati od fenomena zore, jer oba izazivaju jutarnju hiperglikemiju.

Kako razlikovati Somodžijev efekat i fenomen zore?

 

Iako oba ova efekta izazivaju hiperglikemiju pojačanim lučenjem hormona, njihova razlika je očigledna i može se lako ustanoviti prostim merenjem glikemije u periodu oko 3 časa nakon ponoći.

  • Ukoliko je glikemija u tom periodu visoka ili počinje da raste, u pitanju je fenomen zore. Tada telo počinje sa lučenjem hormona koji pomažu u pripremi za buđenje i započinjanje novog dana.
  • Ako je glikemija niska i nastavlja da pada u tom periodu, definitivno je u pitanju Somodžijev efekat

Somodžijev efekat je pojava koja nije tako česta, ali ipak može se dogoditi i dovesti celu kontrolu dijabetesa u veliku nedoumicu. Bitno je poznavati ovaj efekat i na taj način biti spreman da se reaguje u slučaju njegove pojave.

Ono što je potrebno izvršiti je redovno i češće merenje glikemije u toku noći, kako ne bi došlo do hipoglikemije, a nakon toga korigovanje doze dugodelujućeg insulina.

Pin It on Pinterest

Share This