Za svakoga kome je insulin deo terapije i svakodnevnog života, može da se desi da propusti dozu insulina. Nekada se desi da budemo ometeni, prespavamo dozu, nekada slučajno sa sobom ponesemo pen sa nedovoljnom količinom insulina u sebi. Nedavno mi se desila slična situacija kada sam van kuće pojeo obrok i nakon uzimanja pena, video sam da je prazan. Ono sa čime sam bio suočen u tom trenutku je šta raditi kako bi to korigovao?

U ovakvim situacijama ne postoji tačno određeno pravilo šta uraditi. Šta ćemo uraditi zavisi od vremena koje je prošlo od trenutka kada je trebalo ubrizgati dozu i od vrste insulina čija je doza propuštena. Zbog mogućnosti propuštanja doze brzodelujućeg i dugodelujućeg insulina, uzeću obe situacije u obzir i predstaviti moj način korigovanja takvih situacija.

Propustio sam dozu brzodelujućeg insulina..

Ako sam propustio dozu brzodelujućeg insulina, u mom slučaju Novo Rapida, i primetio sam to nakon jednog sata onda ću sebi ubrizgati normalnu dozu insulina koju sam propustio.

Ako primetim propuštenu dozu nakon dva sata, tada ubrizgam 75% planirane doze zato što ne želim kasniju hipoglikemijju koja nije pokrivena hranom, jer je hrana već davno svarena.

Propustio sam dozu dugodelujućeg insulina…

Nekada smo uveče preumorni i rastrojeni od situacija koje su se dešavale u toku dana. Tada je krevet prva opcija i insulin nestane iz bilo kakvog plana. Kada zaboravim dozu dugodelujućeg insulina, Lantusa, šta ću uraditi zavisi od trenutka kada sam shvatio da se to desilo.

Ako sam propustio dozu Lantusa, koja je redovna kod mene oko 22h, i u toku noći sam se probudio i shvatio to, ubrizgaću celokupnu dozu insulina jer u tom trenutku još uvek nije došlo do komplikacija sa glikemijom.

Međutim, stvar se komplikuje ako se ujutru probudim i shvatim da sam zaboravio dozu Lantusa a glikemija je skočila. Način kako ja rešavam takvu situaciju je da tada ubrizgam polovinu svoje doze Lantusa, i hiperglikemiju regulišem Novo Rapidom, a drugu polovinu doze u 22h i narednu noć sam pokriven celom dozom dugodelujućeg insulina. Narednog dana sve vraćam u normalu.

Ovakve situacije nisu česte, ali su moguće. Iz tog razloga uvek moramo biti spremni da reagujemo na vreme. Ovo je moj način rešavanja ovakve nepogodne situacije. Mogu reći da je bilo uspešno. Ako se desi nešto slično, veoma bitna stvar je češća kontrola glikemije tog dana da bi bili sigurni i imali uvid u stanje tog dana.

Pin It on Pinterest

Share This